Kverneland Transport AS flytter alt av masser. Fra enkle lass til privatkunder, til store prosjekter. Trenger du massetransport? Vi løser ditt transportbehov – raskt og ryddig.

For oss er gode logistiske løsninger, effektiv tidsbruk, punktlighet og sikker kommunikasjon avgjørende. Maskinentreprenør Tor-Eivind Kverneland transporterer fyllmasser som jord, sand, singel, grus, pukk og andre fyllmasser.  Fyllmasser kan for eksempel brukes for å bygge opp en tomt, eller for å fylle ut ujevnt terreng der det skal lages grusvei/asfaltert vei.

Vi sørger for at overskuddsmasse etter graving blir fraktet vekk. Jeg skaffer også jord, stein og singel ved behov.

Ta kontakt for priser.