Transport av flis foregår fra lokale leverandører til ulike fyringsanlegg i distriktet.
Vi transporterer også flis til landbruksformål.