Vi transporterer tømmer til lokale sagbruk og terminaler hovedsakelig i kirkenes, men også til virksomheter utenfor regionen.